Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng

0

Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng:

TẢI TÀI LIỆU MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY (DOC, 24KB)

Xem thêm:  Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm