Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn dùng cho công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài

0

Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn dùng cho công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài:

TẢI TÀI LIỆU MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY (DOC, 25KB)

Xem thêm:  Đơn xin đăng ký khai sinh quá hạn