Hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí sinh viên

0

Hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí sinh viên của trường Đại học Cần Thơ Hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí sinh viên căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP, ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, ngày 15/07/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

TẢI TÀI LIỆU MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY (DOC, 58KB)

Xem thêm:  Đơn xin cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn