Quyết định chấp nhận cho cán bộ nhân viên thuyên chuyển công tác

0

Quyết định chấp nhận cho cán bộ nhân viên thuyên chuyển công tác:

TẢI TÀI LIỆU MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY (DOC, 27KB)

Xem thêm:  Quyết định xoá bỏ hiệu lực của quyết định kỷ luật