Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm

0

Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm:

TẢI TÀI LIỆU MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY (DOC, 30KB)

Xem thêm:  Bảng cân đối tài khoản