Chuyên mục: Văn nghị luận xã hội

0

Đề bài: Suy nghĩ về bệnh vô cảm hiện nay Bài làm Nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, khi nền khoa học kỹ thuật…